Paardebloem natuureducatie en natuurbeleving
 

Definities

 1. Organisator: Paardebloem of een persoon die haar vertegenwoordigd.
 2. Opdrachtgever: ieder persoon die vanuit zichzelf of ten behoeve van derden een overeenkomst aangaat met de organisator.
 3. Deelnemer: ieder persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een van de activiteiten van de organisator.

Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. Bij de eerste kennismaking per telefoon of e-mail wordt geïnventariseerd wat de wensen zijn van de opdrachtgever. De organisator vraagt naar: welke activiteit; welke locatie; hoeveel deelnemers en indien van toepassing: leeftijd van de deelnemers. Zijn er extra begeleiders nodig? Zijn versnaperingen van toepassing op de activiteit? De organisator probeert voorzover mogelijk rekening te houden met eventuele voorkeuren van de opdrachtgever.
 2. Een project- en prijsvoorstel (de offerte) wordt opgestuurd per e-mail of post. Het voorstel bevat een overzicht van de gemaakte afspraken, de locatie, eventueel een routebeschrijving, een (ruwe) beschrijving van het project en een prijsopgave.
 3. Ieder aanbod is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst de organisator aan te gaan.
 4. Bij akkoord van de offerte zal de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk (ook per e-mail) bevestigen.
 5. Bij geen akkoord van de offerte stelt de opdrachtgever de organisator hier zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk (ook per e-mail) van op de hoogte, waarna de organisator aanpassingen zal doorvoeren of zal kijken naar eventuele andere mogelijkheden.
 6. Na een akkoord verklaring van de opdrachtgever ontvangt de opdrachtgever een factuur.

Betaling

 1. Betalingen van activiteiten moeten minstens 5 dagen voor de uitvoering van de activiteit worden voldaan.
 2. Bedragen boven de 400 euro exclusief BTW kunnen in twee delen voldaan worden.

Annulering

 1. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de uitvoering van de activiteit is de opdrachtgever 100% van de prijs verschuldigd. Mits er zeer zwaarwegende redenen zijn.

Slecht weer regeling

 1. Activiteiten vinden doorgang bij fijne regen en buiig weer.
 2. In de winter is elke regen slecht weer.
 3. Bij slecht weer kan de activiteit verplaatst worden. Hiertoe wordt besloten vóór aanvang van de activiteit. Het kan kosteloos mits de nieuwe datum binnen 8 weken na de oorspronkelijke datum is.
 4. Bij slecht weer kan de activiteit afgelast worden. De opdrachtgever ontvangt dan 50% van de kosten terug. Bij boeking van een (nieuwe) activiteit binnen 1 jaar na de afgelasting, ontvangt de opdrachtgever 20% korting op de prijs van deze te boeken activiteit.
 5. Het wel of niet door laten gaan van een activiteit gaat in overleg tussen organisator en opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten van de organisator geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk aan enige vorm van schade.

Overig

 1. De organisator houdt zich het recht voor fotografische of andere opnamen die gedurende de activiteit door de organisator worden gemaakt, te gebruiken voor promotie doeleinden. Bezwaar kan hier tegen gemaakt worden vóór en tot 14 dagen na de activiteit.